Třídy

Naše mateřská škola má čtyři třídy charakterizované barvou, které jsou věkově heterogenní.

Červená


Provozní doba: 7:30 - 15:30


Kontakt: +420 604 140 965


Fotky třídy: Fotogalerie

Logo Červené třídy

V Červené třídě implementujeme metody, principy a formy výchovně vzdělávací práce vycházející z pedagogiky Marie Montessori pro předškolní věk. Tento druh pedagogiky staví na těchto principech: Absorbující mysl, polarita pozornosti, připravené prostředí, respekt k senzitivním fázím dítěte, řád, svoboda a zodpovědnost a výchova k míru.

Zelená


Provozní doba: 7:30 - 15:30


Kontakt: +420 605 555 171


Fotky třídy: Fotogalerie

Logo Zelené třídy

V Zelené třídě implementujeme metody, principy a formy práce vycházející z programu Začít spolu. Tento program staví na kooperativním způsobu vzdělávání.

Žlutá


Provozní doba: 7:30 - 15:30


Kontakt: +420 604 140 046


Fotky třídy: Fotogalerie

Logo Žluté třídy

Ve Žluté třídě implementujeme metody, principy a formy práce vycházející z programu Začít spolu. Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení. V naší třídě se držíme motta, že chyba neznamená selhání, ale příležitost se něco nového naučit.

Modrá


Provozní doba: 6:30 - 16:30


Kontakt: +420 736 529 995


Fotky třídy: Fotogalerie

Logo Modré třídy

V Modré třídě implementujeme metody, principy a formy práce vycházející z programu Začít spolu. Hlavním smyslem je vzájemná spolupráce a sebehodnocení. V naší třídě podporujeme především zdravý tělesný vývoj dítěte rozmanitými pohybovými činnostmi.

Červená třída

ředitelka: Bc. E. Sochová


učitelka: A. Keistová


učitelka/ŠA: M. Keistová


provozní: R. Vránska

Zelená třída

učitelka: T. Hamplová


AP: N. Nešpůrková


provozní: L. Solarová

Žlutá třída

zástupkyně řed.: M. Hrázská


učitelka: M. Vávrová


provozní: J. Herajnová

Modrá třída

zástupkyně řed.: J. Pokorná, Dis.


učitelka: K. Hakenová


provozní: J. Pokorná