Platby

(Bankovní spojení: 181813384/0300, variabilní symboly obdržíte ve třídě u pedagogů)

Školné

600Kč/měsíc do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na účet MŠ. (předškoláci neplatí)

Fond akcí dětí

Záloha 2500Kč/rok do konce října na účet MŠ.

Stravné

Doporučená záloha 1000Kč/měsíc do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na účet ZŠ Kostomlaty nad Labem.

Rodiče si sami odhlašují stravu do 8:00 téhož dne na stránkách jídelny. Strava dětí je automaticky přihlášena po celou dobu docházky do MŠ na celý den, tedy v plné výši, a je nutné si odhlašovat např. odpolední svačinu.

Stravování zajišťuje Školní jídelna Základní školy Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace. Přihlašovací údaje do www.jidelna.cz obdržíte ve vaší třídě. Bližší informace o systému odhlašování stravy naleznete na webových stránkách ZŠ Kostomlaty nad Labem v sekci Jídelna.